MooseNL Digital Agency

Bij MooseNL volgen wij bij ieder project, zowel groot als klein een Agile ontwikkelmethode. Hierbij maken wij gebruik van diverse werkwijze, welke past bij het project.  Voor het grootste deel gebruiken wij nog steeds de Scrum werkwijze maar Kanban wordt door ons ook op diverse projecten toegepast.

Wat je krijgt

1

Razendsnelle ontwikkeling

Twee wekelijks leveren wij een werkend onderdeel op van je software. Feedback en revisies worden hierin direct meegenomen.

2

Gedreven team

Ieder project heeft een vast en dedicated team. Op deze manier wordt tijd efficient besteed en is de communicatie strak en direct.

3

QA Testing

Zowel tijdens ontwikkeling als het live zetten van wijzigingen wordt jouw software doorlopend getest. Op deze manier is de kans op fouten nihil. Wat zijn wij toch blij met onze Quality Agents.

4

User Experience

Omdat wij ons inleven in de gebruiker weten wij precies hoe wij jouw perfecte klantbeleving kunnen aanbieden. Ons gedreven team van UX Designers ontzorgt van wireframes to front-end development.

5

Stay Safe

Onze eigen code inspector controleert tijdens het coderen op veiligheidsproblemen en risico's, welke direct worden aangepakt. Op deze manier bieden wij een product met de hoogste veiligheidsstandaarden.

Scrum-Werkwijze-MooseNL-Digital-Agency

Wat is Agile

Agile is een ontwikkelmethode met korte doorlooptijden. Iedere 2 tot 4 weken wordt een werkbaar stukje van jouw software of website opgeleverd, getest en gepresenteerd. Hierna is er ruimte voor verbeteringen welke direct worden doorgevoerd door onze developers. Op deze manier weten zowel jij als wij dat we op de goede weg zitten, en kunnen wij het vervolg naar de volgende sprint inzetten.

Wat is Scrum

De scrum werkwijze houdt het stellen van doelen in. Op dagelijkse, wekelijkse en sprint basis. In overleg met de productowner (jij) wordt een user story opgesteld. Hierbij is het belangrijk dat essentiële features als eerste worden geïmplementeerd. Ieder project wordt geleid door een scrum master welke dagelijks nauw contact heeft met zijn developers team. Het developers team zorgt dat iedere sprint een werkend product wordt opgeleverd welke kan worden gepresenteerd aan de klant.

Agile-Werkwijze-MooseNL-Digital-Agency

Enkele begrippen

User Story

In een eerste date wordt samen met de productowner (jij) een lijst gemaakt eisen en wensen. Deze wordt vervolgens door onze scrum master uitgewerkt in een duidelijke plan van aanpak ook wel User Story genoemd.

Product Owner

Een nauw betrokken opdrachtgever die de verantwoordelijkheid over het product draagt. Tevens bepaalt deze de prioriteiten en heeft de power om besluiten te nemen.

Scrumteam

Zelforganiserend en disciplinair team welke samen de verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat.

Scrummaster

De persoon welke het team optimaal laat presteren en aanstuurt waar nodig. Heeft op dagelijkse basis nauwlettend contact met het team en bewaakt nauwlettend de uitvoering.

Scrumboard

De meeste gebruikte tool van het scrumteam. In kolommen met to do, doing, done hangen alle taken van de desbetreffende sprint. Deze worden on runtime aangepast naar de status waarin de taak verkeerd. Aan het eind van de sprint moeten alle taken op status: done staan. Klaar voor de volgende sprint!

Backlog

Een overzicht van alle taken die in het project gedaan moeten worden. Deze worden op prioriteit gezet en toegevoegd aan een sprint. Deze lijst wordt doorlopend geactualiseerd.

Sprint

Een korte ontwikkelperiode van 2-4 weken. Hierin wordt een werkbaar deel van het project opgeleverd en getest. Het werk voor de volgende sprint plant het scrumteam in overleg met de productowner.

Standup

Een dagelijkse meeting van het scrumteam aan het begin van de dag. De meeting duurt maximaal 15 minuten en hierin worden de voortgang en eventuele knelpunten van de huidige sprint besproken. Ready to shine!

Laat ons jouw droom waar maken!

Bij MooseNL geven wij graag onze kijk op jouw project. In ons vindt je een partner die met je meedenkt en waarde hecht aan de langere termijn relatie.

© Wat doe jij nou? Alle rechten van MooseNL voorbehouden!